Hotline? (+84)28.6672.5689

Nội Dung Chi Tiết

  • Thí nghiệm xuyên CPT tại dự án Điện mặt trời VG2 - Tỉnh An Giang

    Thí nghiệm xuyên CPT tại dự án Điện mặt trời VG2 - Tỉnh An Giang

    Ngày 12/02/2019 tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang đã diễn ra thành công lễ ký kết hợp đồng Dự án Nhà máy Năng lượng Mặt trời Văn Giao 2. Dự án được ký kết giữa Tập đoàn Power China (Power Construction Corporation of China) và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Định Tân.

    Công tác thí nghiệm CPT tại dự án giúp xác định rõ các thông số của đất cung cấp các dữ liệu cần thiết cho việc thiết kế nền móng.