Hotline? (+84)28.6672.5689

Nội Dung Chi Tiết

 • Khảo sát địa hình bằng thiết bị

  Khảo sát địa hình bằng thiết bị

  Phạm vi khảo sát: - Khống chế mặt bằng và khống chế độ cao. - Đo bình đồ khu vực xây dựng. - Đo trắc dọc, trắc ngang tuyến.

  Nội dung của công tác khảo sát địa hình bao gồm :

  - Thu thập và phân tích những tài liệu về trắc địa - địa hình, địa vật đã có ở vùng (địa điểm) xây dựng;

  - Khảo sát địa hình khái quát ở hiện trường;

  - Xây dựng (phát triển) lưới trắc địa Nhà nước hạng 3 và 4, lưới khống chế đo vẽ, lưới thủy chuẩn hạng II, III và IV;

  - Lập lưới trắc địa đo vẽ mặt bằng và độ cao;

  - Đo vẽ địa hình, khi cần thiết chụp ảnh hàng không;

  - Chỉnh biên bản đồ địa hình;

  - Đo vẽ hệ thống công trình kĩ thuật ngầm;

  - Lập lưới khống chế trắc địa của các công trình dạng tuyến;

  - Thực hiện các công tác khảo sát địa hình phục vụ cho khảo sát địa chất công trình, khảo sát khí tượng thủy văn và các dạng khảo sát khác, kể cả công tác quan trắc trắc địa đặc biệt;

  - Thực hiện các công tác về bản đồ.