Hotline? (+84)28.6672.5689

Nội Dung Chi Tiết

 • Dự án Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo - Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

  Dự án Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo - Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO thực hiện dự án đầu tư NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO 1 tại ấp Măng Rò, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên. Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Công nghệ cao Việt Nhật tiến hành khảo sát địa chất và khảo sát địa hình cho dự án này.

  Theo đó mục tiêu đầu tư là Sản xuất điện từ nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để cấp điện cho khu vực, đồng thời hòa vào lưới điện quốc gia. Quy mô đầu tư: Công suất thiết kế 50MWp; Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Diện tích đất mặt bằng dự kiến sử dụng 60 ha. Quy mô kiến trúc xây dựng: Khu vực lắp dựng hệ thống pin mặt trời, inverter, trạm nâng áp 0,38/22kV, cáp trung áp 22kV và đường công tác tới từng mảng pin mặt trời: 304.063 m2; Khu vực nhà điều hành: 5.000 m2; Mương cáp nội bộ nhà máy: 15.000 m2; Khu vực nhà phân phối 22kV, trạm nâng áp 22/110kV: 13.000 m2; Khu vực hành chính, dịch vụ và nhà kho: 6.000 m2; Đường nội bộ: 30.000 m2; Đất còn lại khác: 226.937 m2. Tổng vốn đầu tư: 1.138.806.000.000 đồng (Một ngàn, một trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu đồng). Thời hạn hoạt động của dự án: 25 năm kể từ ngày nhà máy chính thức hòa vào lưới điện quốc gia. Dự kiến tháng 7/2020 sẽ hoàn thành, chạy thử nghiệm và đóng điện đưa vào vận hành Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1.

  Nhà đầu tư được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định như: Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất; Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp; Ưu đãi về thuế xuất nhập khẩu. Ngoài ra dự án đầu tư phải thực hiện thủ tục môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ Môi trường; phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư năm 2014. Chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư và cơ quan thống kê trên địa bàn về tình hình thực hiện dự án đầu tư, gồm các nội dung: vốn đầu tư thực hiện, kết quả hoạt động đầu tư kinh doanh, thông tin về lao động, nộp ngân sách nhà nước, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, xử lý và bảo vệ môi trường và các chỉ tiêu chuyên ngành theo lĩnh vực hoạt động.

  UBND tỉnh giao các Sở: Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Tịnh Biên và các đơn vị có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có liên quan đến dự án đầu tư nêu trên; Đồng thời, có trách nhiệm hỗ trợ Công ty Cổ phần Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo trong quá trình triển khai thực hiện dự án “Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1”.