Hotline? (+84)28.6672.5689

Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng công nghệ cao Việt – Nhật được thành lập ngày 31 tháng 08 năm 2017 của Sở Kế Hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
Phòng Thí nghiệm và Kiểm định Xây dựng thuộc Công ty được Bộ Xây Dựng công nhận theo quyết định số 445/QĐ –BXD ngày 4/10/2010, mã số LAS-XD 989. Hiện nay, Phòng thí nghiệm của Công ty đã phát triển lên thành Phòng thí nghiệm kiểm định xây dựng Ingefco và Something Việt Nam trực thuộc Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng công nghệ cao Việt- Nhật và được Bộ Xây Dựng công nhận theo quyết định số 636/GCN –BXD ngày 07/11/2017.

Dự Án Tiêu Biểu

Máy móc, thiết bị công nghệ mới

Phim Tư Liệu

Đối Tác Của Chúng Tôi